2016541012067703

ក្រុងស៊ាងហៃកើនឡើងអេឡិចត្រូនិកនិងមេកានិចបរិក្ខារអិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន: 6F, លេខ 569, Anbo ផ្លូវ, ស្រុក Yangpu សៀងហៃ 200433 ប្រទេសចិន

អ៊ីម៉ែល: andy@risenmachinery.com

ទូរស័ព្ទ: +86 21 35356665

ទូរសារ: +86 21 35356667

ទូរស័ព្ទចល័ត: +86 139 1668 9101

Website: www. risenmachinery.com

កម្មវិធី Skype: andyding82WhatsApp Online Chat !